Guider

På Upplevelseresor har vi alltid inhemska, certifierade guider som bor och lever i landet du besöker. Vi anser att man som resenär på detta sätt kommer närmre landet och kulturen och får en djupare inblick i hur det är att leva i landet. I vissa länder bor svensktalande guider och då använder vi oss i första hand av dessa men annars är det engelsktalande guider på våra resor. Detta är även en del i vår strävan efter att så mycket pengar som möjligt från resan skall stanna i landet vi besöker för att bidra till arbetstillfällen och intäkter för landet.