Klimatkompensation

De flesta aktiviteter vi gör orsakar utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser, som i sin tur bidrar till klimatförändringar. För att minska din klimatpåverkan kan du kompensera för de växthusgasutsläpp du har.

Att köpa klimatkompensation innebär att du betalar för att utsläppen av växthusgaser ska minska någon annanstans med samma mängd som du kompenserar för.

Till exempel kostar klimatkompensation för en flygresa tur och retur Stockholm - Lissabon ca 400 kr medan en flygresa tur och retur Stockholm - Sydney ligger på ca 3500 kr (inkl. en mellanlandning). När du klimatkompenserar så betalar du denna summa till ett miljöprojekt som minskar utsläppen någon annanstans i världen. Projekten kan till exempel vara trädplantering, montering av solpaneler eller utbyggnad av förnybar energi som ersätter fossil energi. Du väljer själv vilket projekt du vill att din klimatkompensation ska gå till.

Det finns en mängd olika typer av klimatfinansieringsprojekt, företag och organisationer som erbjuder dessa. Vi har valt klimatkompensera.se för att de har projekt som är certifierade enligt Gold Standard och/eller FN, vilket borgar för att klimatkompensationen går till rätt sak.

Besök Klimatkompensera.se på https://klimatkompensera.se/produkt/klimatkompensera/ och bidra till att minska motsvarande mängd klimatutsläpp som flygresan skapar. Du kan enkelt räkna ut klimatkompensationen för just din flygresa på deras hemsida.