Försäkringar - Gouda Reseförsäkringar

Se till att vara försäkrad

Om olyckan är framme och du saknar försäkring kan din resa bli väldigt dyr. De flesta hemförsäkringar har ett reseskydd som täcker 45 dygn. Men det räcker inte alltid. Ring ditt försäkringsbolag och fråga exakt vad som gäller. Ingår till exempel kostnad för sjukhusvård och hemtransport vid dödsfall? Har du ingen hemförsäkring måste du köpa en separat reseförsäkring.

Beställ det europeiska sjukförsäkringskortet om du ska resa inom EU. Kortet beställer du hos Försäkringskassan.

Vi har ett samarbete med Gouda försäkringar och här nedan kan du beräkna och beställa din försäkring.
Gouda Reseförsäkring erbjuder förutom avbeställningsförsäkring även heltäckande reseförsäkringar som försäkrar dig på resan. Med försäkringen kan du anpassa skyddet efter ditt behov, oavsett vart du ska resa eller hur länge du ska vara på resande fot. Reseförsäkringarna kan kombineras med din hemförsäkring eller tecknas från resans första dag. Försäkringsskyddet i Goudas produkter är omfattande samtidigt som de gäller utan självrisk.

Produktfaktablad för Goudas respektive försäkringar, läs mer här!

Avbeställningsförsäkring:

Säkerhet före resan
Med Goudas Avbeställningsförsäkring slipper du oroa dig för en ekonomisk förlust om du, nära anhörig eller eventuell medresenär skulle bli akut sjuk eller om något annat inträffar som hindrar dig från att resa. Gouda täcker dina res- eller ombokningskostnader, helt utan självrisk.
Läs fullständiga villkor, beräkna premie och beställ

Reseförsäkring:

Gouda Reseförsäkring erbjuder förutom avbeställningsförsäkring även heltäckande reseförsäkringar som försäkrar dig på resan. Med Gouda försäkringar kan du anpassa skyddet efter ditt behov, oavsett vart du ska resa eller hur länge du ska vara på resande fot. Reseförsäkringarna kan kombineras med din hemförsäkring eller tecknas från resans första dag. Försäkringsskyddet i Goudas produkter är omfattande samtidigt som de gäller utan självrisk.
Läs fullständiga villkor, beräkna premie och beställ

Ungdomsreseförsäkring:


Gouda ungdomsförsäkring för dig under 35 år.

Goudas Ungdomsreseförsäkring ger dig trygghet under resan. Blir du sjuk eller skadad, får du hjälp av vår egen alarmcentral. De har öppet dygnet runt och kan vägleda dig i medicinska frågor, hänvisa till närmaste vårdgivare och ställa ut betalningsgarantier. Våra läkare, sjuksköterskor och krispsykologer finns alltid på plats – allt för att du ska känna dig trygg under resan och vara säker på att få effektiv assistans om något oförutsett händer.
Läs fullständiga villkor, beräkna premie och beställ

Vid skada bör du dock alltid först ta kontakt med Gouda Alarmcentral, tfn: +45 33 15 60 60