Betalning

Alla priser är i svenska kronor. På resor inom EU ingår 2,6% skatt i resans pris.

Din resa kan du betala till:
Plusgiro till Singelresor Norden AB: 686 40-2
Bankgiro till Singelresor Norden AB: 715-5724
Bankkontonummer till Singelresor Norden AB: 9960 2600686402

Från utlandet:
IBAN: SE76 9500 0099 6026 0068 6402
BIC-kod (SWIFT-adress): NDEASESS

Kreditkortbetalning:
Klicka här

Kreditkort och reseförsäkring:
Har du kreditkort med reseförsäkring kontakta din bank som har ställt ut ditt kreditkort och fråga hur du kan betala till Postgiro, Bankgiro eller bankkonto med ditt Kreditkort för att reseförsäkringen ska gälla. Detta är möjligt hos de flesta banker som har ställt ut ditt kreditkort.

De flesta har redan en bra reseförsäkring genom sin hemförsäkring. En del hemförsäkringar har också avbeställningsskydd med. Kolla med din hemförsäkring eller utöka din hemförsäkring med avbeställningsskydd som oftast är väldigt prisvärd och täcker alla resor du gör under året.

Så här svarar några banker:
Nordea:
Har du kreditkort med reseförsäkring från Nordea och du betalar din resa via Internetbanken som en vanlig faktura så får du kreditkortets reseförsäkring. Även då betalningen går från ditt personkonto.

Handelsbanken: När våra kunder betalar en resa till Postgiro eller Bankgiro, så gäller automatiskt reseförsäkringen, förutsatt att kunden har ett kort med en sådan reseförsäkring hos Handelsbanken.

Swedbank: För betalning gäller följande för att den kompletterande kortförsäkringen ska gälla:
- Betalning till bankgiro/plusgiro via Swedbanks girobetalningstjänst eller bankgiro-/plusgiro-betalning via Internetbanken.
- Internettjänsten Direktbetalning från konto i banken, kontot som används behöver inte ha ett kort kopplat till sig.
Du måste dock ha ett kort som innefattas i försäkringen för att den ska gälla.