Klimatkompensation

För att kompensera för de koldioxidutsläpp som flyget orsakar kan du köpa utsläppsrätter som går till miljöprojekt i tredje världen.

Besök Naturskyddsföreningen på www.naturskyddsforeningen.se/stod-oss/privat/utslappsratter/ och köp dina utsläppsrätter där.

Du kan välja att klimatkompensera hela resan eller endast en del av den. Allt är välkommet! Pris per ton med dagens pris är
ca 160 kr.